Správa

Obousměrný text (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Text v dokumentu, který je přecházet zleva doprava (LTR) i zprava doleva (RTL), je považován za obousměrný.

Příklad:

Zahrnutí anglického jazyk slov do jinak Arabština textu; Angličtina slov pro čtení zleva doprava a zbývající text se čte zprava doleva.

 • Jazyky se zápisem zprava doleva jsou plně podporovány.

 • Text LTR a RTL je automaticky rozpoznán v Editor.

 • Do označit neutrální text (čísla, mezery, tečky atd.) jako RTL nebo LTR, postupujte takto:

  1. V editoru vyberte text, který chcete označit.

  2. V nabídce Úpravy vyberte Vložit symbol.

  3. Vybrat Značka zleva doprava (CTRL+ALT+SHIFT+L) nebo zprava doleva (CTRL+ALT+SHIFT+R).

   vybrané text je označen tak, jak je zadán, a označení lze zobrazit v cíl se Zobrazit skrytým znaků zapnutým v nabídce Formát .

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.