Správa

Stránka stavu Služeb Phrase

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Stav serverů a Služeb Phrase se Zobrazí na stránce stavu Phrase, včetně informací o provozuschopnosti, výpadcích a výpadcích. V případě podezření na narušení Služby přejděte nejprve Do této stránky.

Do aktivace předplatného informujícího o tom, kdy k incidentům dochází a kdy jsou vyřešeny, klikněte DO AKTUALIZOVAT PŘEDPLATNÉ. Předplatná mohou být konkrétní Do incidentu.

Předplatné může mít Formulář E-mailu, RSS, Atomu nebo Twitteru.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.