Nastavení importu souborů

Android řetězce (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Typy souborů

  • n/a

Možnosti importu

  • Parsovat ICU Zprávy

    ICU Zprávy jsou automaticky převedeny Do tagů. Soubory s ICU Zprávami Nelze obsahovat žádné inline elementy.

  • Převést Do tagů Phrase TMS 

    Použijte regulární výrazy Do převodu vybraného textu Do tagů.

Elementy s atributem překládaný text nejsou importovány. V případě potřeby je lze import zpracováním soubor jako standardního XML.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.