Nastavení importu souborů

Android Strings (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Typy souborů

  • n/a

Možnosti importu

  • Analýza zpráv ICU

    Zprávy ICU jsou automaticky převedeny na tagy. Soubory se zprávami ICU nemohou obsahovat žádné vložené prvky.

  • Převést na Phrase TMS tagy

    Pomocí regulárních výrazů převeďte zadaný text na tagy.

Elementy s atribut translatable="false" nejsou importovány. V případě potřeby je lze importovat zpracováním soubor jako standardní XML.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.