Nastavení importu souborů

.PO - gettext (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Translate.

Objednávka gettext je internacionalizační a lokalizace (i18n) systém běžně používaný pro psaní vícejazyčný programů na unixových operačních systémech.

Při identifikaci stejného zdroj bere v úvahu pouze QA kontext-klíč .

Platný. Objednávka soubory jsou dvojjazyčné, kde msgid obsahuje zdrojový text a msgstr obsahuje cílový text.

Příklad:

#: src/název.c:36
msgid "Moje název je %s.\n"
msgstr "Je m'appelle %s.\n"

Typy souborů

 • .PO

Podporované formáty zástupných symbolů

 • Formát C

 • objc-format

 • Formát SH

 • Formát pythonu

 • python-závorka-formát

 • Formát elisp

 • librep-format

 • Formát schématu

 • smalltalk-format

 • java-format

 • Formát csharp

 • formát awk,

 • objekt-pascal-format

 • Formát ycp

 • Formát TCL

 • formát perl

 • perl-závorka-formát

 • php-formát,

 • GCC-interní-formát

 • GFC-interní-formát

 • qt-format

 • qt-plural-format

 • kde-format

 • Formát propagace

 • Formát lua

 • javascript-formát

Možnosti importu

 • Analýza zpráv ICU

  Zprávy ICU jsou automaticky převedeny na tagy. Soubory se zprávami ICU nemohou obsahovat žádné vložené prvky.

 • Export víceřádkových řetězce

  Vybráno výchozí a zlepšuje zacházení souborů Objednávka pomocí \n tagy přidáním skutečných konců řádků do exportovaného souboru .Objednávka soubor.

 • Převést na Phrase TMS tagy

  Pomocí regulárních výrazů převeďte zadaný text na tagy.

 • Segment Objednávka

  Pravidla segmentace budou použita k segment textu v prvcích zdroj a cíl.

 • Použití podfiltr HTML

  Importuje tagy HTML obsažené v soubor. Tagy pak mohou být použity s .HTML soubor nastavení importu.

 • překládaný text vložené prvky - Nepřekládaný text vložené prvky  

  Pole podfiltru pro určení, které prvky budou převedeny na tagy a považovány za přeložitelné nebo nepřeložitelné.

 • Pravidla importu segmentů

  Nastavte potvrzení na základě částečná shoda nebo ne částečná shoda.

 • Mapování atributů exportu

  Nastavte exportovat atributy na základě částečná shoda nebo částečná shoda stav.

Množné číslo Formulář

Objednávka Gettext umožňuje lokalizace plurálových forem.

PO GNU Gettext podporuje pouze množné číslo s celočíselnými čísly. Forma desetinného čísla, například 1,5 bodu není podporována.

Příklad 1. Nespecifikované množné číslo v Objednávka Gettext soubor

Při importu do němčiny a Arabština bude mít německý cílový soubor pouze dva tvary množného čísla, zatímco Arabština cílový soubor bude mít šest. Pro každý cílový jazyk bude automaticky použito správné pravidlo množného čísla a zakázka bude importováno s jazyk-konkrétní počtem tvarů množného čísla.

msgid ""
msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Typ: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Kódování: 8bit\n"

#:ui/gui/409
msgctxt "GUI|Instalace"
msgid "%d _storage zařízení vybrané"
msgid_plural "%d _storage zařízení vybrané" 

Příklad 2. Pravidlo množného čísla pro český jazyk v záhlaví

Tento soubor bude mít vždy 3 tvary množného čísla, i když je importován do němčiny nebo Arabština.

msgid ""
msgstr ""
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Typ: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Kódování: 8bit\n"
"Množné číslo: nplurals=3; množné číslo = (n == 1 ? 0 : n>=2 & n<=4 ? 1 : 2);\n""Jazyk: cs\n"
#:ui/gui/409
msgctxt "GUI|Instalace"
msgid "%d _storage zařízení vybrané"
msgid_plural "%d _storage zařízení vybrané" msgstr[0] ""msgstr[1] ""msgstr[2] "" 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.