Automatizace

Automatizace (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

automatizace je založena na přizpůsobených šablona nastavených pro Typ Služba, Typ projekt a pravidla pro výpočet termínu dodání. Texty zadané prostřednictvím portálu zadavatele nebo Automatizovaného vytváření projektů mají tyto šablony použity Do generování předem nakonfigurovaných projektů. Odeberete tak Projektovým manažerům nutnost ručního definování jednotlivých projektů.

Práce automatizace

Automatizace práce

Do přípravy na automatizaci postupujte takto:

  1. Vytvořit Službu.

  2. Vytvořit Šablonu projektu.

  3. Vytvořte Termín dodání.

  4. Nastavit a/nebo portál .

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.