Automatizace

Automatizační (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Automatizace je založena na přizpůsobených šablonách nastavených pro Služba typy, typy projekt a pravidla pro výpočet termínu dodání. Texty odeslané prostřednictvím portál zadavatele nebo automatizované tvorby projektů mají tyto šablony aplikovány na generování předem nakonfigurováno projektů. Projektoví manažeři tak nemusí ručně definovat jednotlivé projekt.

Pracovní postup automatizace

Automatizační pracovní postup

Do se připravit na automatizaci, postupujte takto:

  1. Vytvořte službu Služba.

  2. Vytvořte šablony projektů (TMS)titlešablonatitle projektu.

  3. Vytvořte schématatitledata splatnosti (TMS)titleschémadata splatnosti.

  4. Nastavení Automatizované vytváření projektů - APC (TMS)automatizované vytváření projektů a/nebo portál pro zadavateletitle(TMS)portál zadavatele.title titletitle

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.