Podporované typy souborů (Strings)

.CSV – Dynamický obsah Zendesku (Strings)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Přípona souboru

.csv

Přípona API

zendesk_csv

Importovat

Ne

Exportovat

Ne

Podpora plurálních tvarů

Ano

Podpora popisu

Ano

Zendesk CSV je typ souboru ve formátu CSV, který se používá k načítání lokalizovaných dynamických dat pro aplikace Zendesku.

CSV Zendesku má obvykle pět polí na každém řádku (název, výchozí jazyk, výchozí text, text specifický pro daný jazyk a stav varianty). Zdrojové a lokalizované řetězce jsou umístěny v poli 3 a 4. 

Obecně nezáleží na tom, zda je každé pole v uvozovkách v souborech .CSV, ale pro Zendesk CSV je doporučeno.

Vzorek kódu

"Název","Výchozí jazyk","Výchozí text","Anglický text","Stav varianty"
"boolean_key","Němčina","--- pravda
„,"--- pravda
„,"Aktuální“
"empty_string_translation","Němčina","","Aktuální"
"key_with_description","Němčina","Zde by mohl být popis' (alespoň v některých formátech)","Aktuální"
"key_with_line-break","Němčina","Klobouk Diese Übersetzung
einen Zeilenumbruch.","Tyto překlady obsahují
zalomení řádku.","Aktuální"
"nested.deeply.key","German","Wow, dieser Schlüssel ist noch tiefer verschachtelt.","Wow, tento klíč je vnořený ještě hlouběji.","Aktuální"
"nested.key","German","Dieser Schlüssel ist innerhalb eines Namensraumes verschachtelt.","Tento klíč je vnořený do jmenného prostoru.","Aktuální"
"null_translation","Němčina","","Aktuální"
"pluralized_key.one","German","Es wurde nur eine Pluralisierung gefunden.","Byla nalezena pouze jedna pluralizace.","Aktuální"
"pluralized_key.other","German","Wow, du hast %s Pluralisierungen!","Wow, you have %s pluralizations!","Aktuální"
"pluralized_key.zero","German","Du hast keine Pluralisierung.","Nemáte plurální tvar.","Aktuální"
"sample_collection","Němčina","---
- erstes Položka
- zweites Položka
","---
- první položka
- druhá položka
- třetí položka
„,"Aktuální“
"simple_key","Němčina","Einfacher Schlüssel, einfache Nachricht.","Jednoduchý klíč, jednoduchá zpráva.","Aktuální"
"unverified_key","Němčina","Bitte verifizieren Sie diese Übersetzung","Ověřte tento překlad. (V některých formátech exportujeme i tento stav)","Aktuální"
Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.