Integrace

GitLab (Strings)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Tip

Informace o integraci GitLab do Phrase TMS naleznete v článku GitLab (TMS).

Požadavky

 • Konfigurační soubor .phrase.yml musí být v kořeni sledované větve. Soubor definuje, které soubory chcete importovat (pull) nebo exportovat (push) z úložiště.

 • Pro úložiště je vyžadován přístup pro čtení i zápis.

 • Nesprávně definované konfigurační soubory mohou způsobit chyby. Zkontrolujte, zda soubor obsahuje aspoň jeden push a jeden pull cíl, správný formát souboru a správné nastavení parametru update_translations.

 • Pro zajištění kompatibility API použijte GitLab 9.5 nebo novější.

Připojit úložiště

Po uložení konfiguračního souboru postupujte při připojení úložiště takto:

 1. Na stránce Integrace přejděte dolů ke konektoru pro synchronizaci s GitLab a klikněte na tlačítko Konfigurovat.

  Otevře se stránka Synchronizace pro úložiště.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat synchronizaci/GitLab.

  Otevře se okno nastavení synchronizace pro GitLab.

 3. Z rozevíracího seznamu vyberte projekt.

 4. Případně vyberte samoobslužnou instanci a poskytněte samoobslužný koncový bod API GitLab.

 5. Zadejte osobní přístupový token Repo s rozsahem API.

 6. Z rozevíracího seznamu vyberte úložiště GitLab.

 7. Z rozevíracího seznamu vyberte větev úložiště, ze které chcete importovat (push) a exportovat (pull). Toto je obvykle větev master.

 8. Kliknutím na tlačítko Ověřit konfiguraci zkontrolujte správnost přístupového tokenu a konfiguračního souboru.

 9. Případně vyberte možnost Automatický import a importujte soubory s každou revizí do vybrané větve GitLab.

 10. Klikněte na Uložit.

  Projekt je nyní připojen k vybranému úložišti GitLab a přidán do seznamu.

Importovat a exportovat soubory

Import souborů:

 • Na stránce Synchronizace pro úložiště vyberte projekt a klikněte na tlačítko Importovat.

  Data z GitLab se naimportují do vybraného projektu.

Chcete-li stáhnout soubory, postupujte takto:

 1. Na stránce Synchronizace pro úložiště vyberte projekt a klikněte na tlačítko Exportovat.

  Nejnovější soubory v úložišti jsou exportovány jako nový pull request.

 2. Po stažení souborů lze pull request v úložišti sloučit nebo zavřít a větev odstranit.

Poznámka

V případě problémů při importu nebo exportu použijte klienta CLI k místnímu otestování konfiguračního souboru .phrase.yml a kontrole chybových zpráv.

V případě potřeby kontaktujte technickou podporu Phrase a k žádosti o podporu připojte konfigurační soubor .phrase.yml.

Historie

Repo synchronizace udržuje historii nejnovějších importů a exportů pro jednotlivé projekty Phrase Strings.

Zobrazení historie:

 • Na stránce Synchronizace pro úložiště vyberte projekt a klikněte na Historie.

  Je zobrazena historie importu a exportu pro projekt. Záznamy exportu v historii obsahují odkaz na odpovídající požadavek na sloučení.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.