Podporované typy souborů (Strings)

.Objednávka - gettext soubory (Strings)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Přípona souboru

.po

Rozšíření API

gettext

Import

Ano

Stáhnout

Ano

Podpora plurálních tvarů

Ano

Podpora popisu

Ano

Objednávka (Portable Object) je standardní formát souboru pro lokalizaci pomocí GNU gettextu, knihovny GNU s otevřeným zdrojem, která má zjednodušit proces lokalizace. Pomocí GNU gettext jsou lokalizovatelné Strings extrahovány ze zdrojového kódu do souboru Objednávky k překladu. Soubor .OBJEDNÁVKY je řada dvojic klíčů a hodnot. Klíč msgid je místo, kde je umístěn zdrojový řetězec, zatímco hodnota msgstr je místo, kde probíhá překlad.

gettext extrahuje Strings ze zdrojového kódu do .POT (přenosné šablony objektu). Na základě definovaných kódů jazyků pak gettext převede soubor .POT na soubory .PO specifické pro kód jazyka a nahraje je do CAT nástroje k překladu. Po překladu gettext převede přeložené soubory .Objednávky na soubory .MO (soubory strojového objektu) případně použité k lokalizaci.

Soubory .OBJEDNÁVKY jsou shodné se soubory .POT s výjimkou souborů .POT, které jsou obecně používány v gettextu pro generování souborů .OBJEDNÁVKY specifických pro kód jazyka. Přímý překlad souboru .POT a jeho přejmenování podle později zamýšleného kódu jazyka negeneruje problémy. Phrase podporuje překlad:

 • Soubory .Objednávky

  • Zkontrolujte, zda je povolena možnost Msgid jako výchozí překlad.

   Pokud není povolena, název klíče (msgid) se naimportuje, ale zdroj (msgstr) bude prázdný.

 • Dvojjazyčné soubory .Objednávky

  Při nahrávání souboru přes uživatelské rozhraní Strings vyberte import dvojjazyčných souborů .Objednávky a povolte příslušné možnosti importu.

  • msgid je výchozí název zdroje a klíče

  • msgstr je výchozí cíl překladu

  • Do msgid byl přidán msgctxt s ||

 • .POT

 • Strojově čitelné soubory .MO

Vzorek kódu

msgid „“
msgstr „“
"Jazyk: Angličtina\n"
"MIME-verze: 1,0\n"
"Typ obsahu: text/plain; znaková sada=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Generátor X: PhraseApp (phraseapp.com)\n"

msgid "boolean_key"
msgstr "--- true\n"

msgid "empty_string_translation"
msgstr „“

# Toto je úžasný popis tohoto klíče!
msgid "key_with_description"
msgstr "Zkontrolujte to! Tento klíč má popis! (Přinejmenším v některých formátech)"

msgid "key_with_line-break"
msgstr "Tyto překlady obsahují\na zalomení řádku."

msgid "nested.deeply.key"
msgstr "Ten klíč je vnořený ještě hlouběji."

msgid "nested.key"
msgstr "Tento klíč je vnořený do jmenného prostoru."

msgid "null_translation"
msgstr „“

msgstr "pluralized_key"
msgid_plural „“
msgstr[0] „Byla nalezena pouze jedna plurálová forma.“
msgstr[1] "Páni, máte %s plurálové tvary!"

msgstr "sample_collection"
msgstr "---\n- první položka\n- druhá položka\n- třetí položka\n"

msgstr "simple_key"
msgstr "jednoduchý klíč, jednoduchá zpráva, tak jednoduchá.2"

#, částečná shoda
msgstr "unverified_key"
msgstr "Potřebuji ověření, ověřte mě! (V některých formátech tento stav také stáhnout)"

Typická položka gettextu:

# popis (volitelné)
msgid "key-name"
msgstr "Můj překlad"

Gettext Header

Záhlaví gettextového souboru může obsahovat název kódu jazyka a data pro plurální tvary, která jsou extrahována během importu:

msgid „“
msgstr „“
"Jazyk: cs\n"
"MIME-verze: 1,0\n"
"Typ obsahu: text/plain; znaková sada=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"Generátor X: PhraseApp (phraseapp.com)\n"

Popisy

Komentáře v souboru gettext se při importu přidávají jako popisy klíčů:

# Toto je můj popis
msgstr "app_title"
msgstr "Můj softwarový projekt"

Kontext

gettext používá notaci msgctxt k rozlišení různých kontextů pro stejný msgid. Název každého klíče musí být jedinečný, proto se jako první část názvu klíče přidá msgctxt oddělený dvěma symboly trubek ||:

msgctxt "menu"
msgstr "Otevřít"
msgstr "Jsem překlad"

msgctxt "forum"
msgstr "Otevřít"
msgstr "Jsem jiný překlad"

Chcete-li Přidat msgctxt k novému klíči, předpište jej názvu klíče:

my_context||my_key_name

Výsledný výstup gettextu:

...
msgctxt "my_context"
msgid "my_key_name"
...

Plurální tvary

gettext podporuje plurální tvary pro překlad:

msgstr "nové_zprávy"
msgid_plural „“
msgstr[0] „Máte novou zprávu“
msgstr[1] „Máte %{count} nových zpráv“

Částečné

Pro ověření překladatele se používá klíčové slovo částečná shoda. Částečná shoda automaticky vyvolá proces zrušení ověření v aplikaci.

#, částečná shoda
msgstr "app_title"
msgstr "Můj softwarový projekt"
Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.