Podporované typy souborů (Strings)

.CSV (Strings)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Přípona souboru

.csv

Rozšíření API

csv

Import

Ano

Stáhnout

Ano, kromě přes CLI/API

Podpora plurálních tvarů

Ano

Podpora popisu

Ano

Možnosti formátu

locale_mapping (vyžadováno)

key_index

comment_index

tag_column

max_characters_allowed_column

column_separator

quote_char

header_content_row

enable_pluralization

export_tags

export_max_znaků_povoleno

custom_metadata_columns

CSV (hodnoty oddělené čárkami) je oblíbený formát souborů používaný především pro přenos dat v různých aplikacích a programech. V souboru CSV je každý řádek datovým záznamem. Každý záznam se skládá z několika polí oddělených čárkami. Před importem zkontrolujte, zda mají soubory CSV na jednom řádku tři pole představující obsah zdroje, překlad a komentáře (volitelné).

Možnosti formátu

Identifikátor

locale_mapping (vyžadováno)

Typ

hash

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

[volitelné]

Popis

Hash mapuje každý název kódu jazyka na index sloupců, který je v něm obsažen. Indexy sloupců začínají na 1

Identifikátor

key_index

Typ

Celé číslo

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

[prázdný]

Popis

Index sloupce s názvy klíčů. Indexy sloupců začínají na 1.

Identifikátor

comment_index

Typ

Celé číslo

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

[prázdný]

Popis

Index sloupce obsahujícího popis klíče. Indexy sloupců začínají na 1 .

Identifikátor

tag_column

Typ

Celé číslo

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

[prázdný]

Popis

Index sloupce obsahujícího tag pro klíč. Indexy sloupců začínají na 1.

Identifikátor

max_characters_allowed_column

Typ

Celé číslo

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

[prázdný]

Popis

Index sloupce s maximálním počtem znaků pro klíč. Indexy sloupců začínají na 1.

Identifikátor

column_separator

Typ

řetěz|ec

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

,

Popis

Znak, který se použije k oddělení sloupců.

Identifikátor

quote_char

Typ

řetěz|ec

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

"

Popis

Znak použitý k cenové nabídce nových řádků a oddělovače sloupců.

Identifikátor

header_content_row

Typ

booleovský typ

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

nesprávně

Popis

Označuje, jestli první řádek obsahuje pouze informace o hlavičce a měl by být vynechán.

Identifikátor

enable_pluralization

Typ

booleovský typ

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ne

Výchozí

správně

Popis

Umožňuje detekci plurálních klíčů. Všechny odpovídající klíče budou zachovány jako plurálové klíče.

Identifikátor

export_tags

Typ

booleovský typ

Nahrát

Ne

Stáhnout

Ano

Výchozí

nesprávně

Popis

Exportuje tagy spolu s klíči a překlady.

Identifikátor

export_max_znaků_povoleno

Typ

booleovský typ

Nahrát

Ne

Stáhnout

Ano

Výchozí

nesprávně

Popis

Exportuje limit počtu znaků klíče spolu s klíči a překlady.

Identifikátor

custom_metadata_columns

Typ

hash

Nahrát

Ano

Stáhnout

Ano

Výchozí

[prázdný]

Popis

HashMap hodnot vlastních metadat, které je třeba importovat nebo exportovat:

 • Klíč = Název vlastnosti vlastních metadat, jak je definována ve Phrase Strings.

 • Hodnota = index sloupce (1, 2, 3 atd.), kde je vlastnost v importovaném souboru/kde by měla být.

Vzorek kódu

boolean_key,"--- true
"
empty_string_translation,""
key_with_description,Check it out! Tento klíč má popis! (Přinejmenším v některých formátech).Toto je úžasný popis tohoto klíče!
key_with_line-break,"Tento překlad obsahuje
zalomení řádku."
nested.deeply.key,"Páni, ten klíč je vnořený ještě hlouběji."
nested.key,Tento klíč je vnořený do jmenného prostoru.
null_translation,
pluralized_key.one, „Nalezeno pouze jedno kotě.“
pluralized_key.other,"Páni, máte %s koťata!"
pluralized_key.zero,"Nemáte žádná koťata."
sample_collection,"---
- první položka
- druhá položka
- třetí položka
"
simple_key, Jednoduchý klíč s jednoduchou zprávou.
unverified_key,Tento překlad ještě není ověřen a čeká na něj. (V některých formátech také stáhnout tento stav)boolean_key,"--- true"empty_string_translation,""key_with_description,Check it out! Tento klíč má popis! (Přinejmenším v některých formátech),To je úžasný popis pro tento klíč!klíč_with_line-break,"Tento překlad obsahujezalomení řádku."hnízded.deeply.key,"Wow, tento klíč je vnořen ještě hlouběji."hnízded.key,Tento klíč je vnořen uvnitř namespace.null_translation,pluralized_key.one, "Nalezeno pouze jedno kotě."pluralized_key.other,"Wow, máte %s koťata!"pluralized_key.zero,"Nemáte žádná koťata."sample_collection,"---- první položka- druhá položka- třetí položka"simple_key,Jen jednoduchý klíč s jednoduchou zprávou.unverified_key,Tento překlad ještě není ověřen a čeká na něj. (V některých formátech tento stav také stáhnout)

Struktura souboru

Typická struktura souboru .CSV:

1 (sloupec klíče), 2 (sloupec překladu), 3 (sloupec komentáře)
app_title, Můj softwarový projekt, Toto je hlavní název
apples.zero, jedno jablko, můj komentář
...

Příklad konfigurace

Příklad push sekce souboru .Phrase.yml pro soubory .CSV:

push:
  zdroje:
    soubor: "./multi.csv"
     parametry:
       update_translations: true
       locale_mapping:
         cs: 2
         de: 3
       format_options:
         comment_index: 4
         tag_column: 5

Plurální tvary

Tento formát používá k identifikaci různých plurálových tvarů klíče pojmenované kategorie. Pro plurálové tvary jsou vyhrazeny následující kategorie:

.zero | .one | .two | .few | .many | .other

Příklady názvů správně identifikovaných, přetrvávajících a označených plurálních klíčů:

 • inbox.messages.notification.one

 • inbox.messages.notification.other

Soubory by měly sledovat tuto strukturu:

1 (sloupec klíče), 2 (sloupec překladu), 3 (sloupec komentáře)
messages.zero, Nebyly přijaty žádné zprávy,
message.one, Jedna zpráva přijata,
message.other, %s přijatých zpráv,
Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.