Překladové paměti

Kvalita překladové paměti

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Překladová paměť (TM) je nezbytná pro konzistentní překlad a může výrazně snížit náklady na překlad. Pokud není překladová paměť správně nastavena a udržována, vznikají nekonzistentní a nekvalitní překlady.

Pro zlepšení kvality překladové paměti dodržujte tato pravidla:

 1. Vybrat důvěryhodné poskytovatele

  Získejte skupinu důvěryhodných poskytovatelů (lingvistů/dodavatelů), kteří dodávají vysoce kvalitní výstup uložený do hlavní překladové paměti. Při první spolupráci s poskytovatelem nebo s někým, kdo má různou kvalitu výstupu, zvažte použití sekundární pracovní překladové paměti, kde může zadávat segmenty a udržovat hlavní TM v režimu pouze pro čtení. V pozdějších fázích pracovního postupu, kde se provádí kontrola, použijte hlavní TM v režimu pro čtení a zápis.

  Zabránit zařazení obsahu pochybné kvality do překladové paměti je snadnější než jej později odstranit.

  Navrhovaná konfigurace TM:

  tm-vendor.png
 2. Přidání kontextových informací do zdrojových souborů

  Kontextové informace umožňují překladatelům lépe se seznámit s obsahem, který překládají, a zvyšují kvalitu překladu. Existují různé možnosti pro poskytnutí kontextu, jako je připojení aktiv jako referenčních souborů k projektům nebo jejich přidání na úrovni segmentů. Pro formáty souborů s kontextovým klíčem a vlastnostmi poznámek lze v CAT nástroji zobrazit informace na úrovni segmentů. Některé editory mohou zobrazovat animace a grafiku z připojených externích odkazů.

 3. Zamknout segmenty s vysoce kvalitními shodami

  Předpřeklad obsahu z překladové paměti a uzamčení shod s vysokým skóre (kontextové shody) zabrání nežádoucím změnám v TM. Vyloučení zamknutých segmentů z analýz a nabídek sdílených s poskytovatelem snižuje objem překladů a náklady.

 4. Provést kontrolu kvality a kontrolu pravopisu před potvrzením do TM

  Pravopisy, chybějící tagy a nesprávná interpunkce jsou snadno přehlédnutelné. S tím vám pomůže kontrola automatizované kontroly kvality (QA). Pokročilé kontroly QA jsou také schopny ověřit, zda byla použita správná terminologie – což zajišťuje konzistentnost překladu. Některé nástroje umožňují QA na úrovni segmentů, což poskytovateli v případě chyb při kontrole kvality neumožní segmenty potvrdit a uložit do překladové paměti. Pokud QA na úrovni segmentů není k dispozici (a kontrola se provádí na konci procesu lokalizace), použijte pracovní přístup TM.

 5. Provést hodnocení kontroly jazykové kvality (LQA)

  Hodnocení LQA se používá k měření a kvalifikaci vytvořených překladů a chyb. Hodnotí kvalitu překladu a poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu poskytovateli.

 6. Aktualizujte TMS o všechny změny, které se stanou mimo váš systém pro správu překladů.

  Pokud jazykové úpravy probíhají v nativním formátu nebo v systému pro správu obsahu, neuloží se do překladové paměti a budou přepsány budoucími příspěvky stejného obsahu, dokud nebude překladová paměť aktualizována. V takovém případě aktualizujte TM ručně.

 7. Uzavřít smyčku zpětné vazby

  Projednat kvalitu dodávaných překladů s poskytovatelem a umožnit mu vidět změny provedené v jeho práci. Je důležité ujasnit si očekávání a zkontrolovat zjištěné problémy, abyste se s nimi v budoucnu nesetkali znovu.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.