Správa

Obousměrný text (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Text v dokumentu, který jde zleva doprava (LTR) i zprava doleva (RTL), je považován za obousměrný.

Příklad:

Zahrnutí anglických slov do jinak arabského textu; anglická slova se čtou zleva doprava a zbývající text zprava doleva.

 • Jazyky vedené zprava doleva jsou plně podporovány.

 • Text LTR a RTL je v editoru automaticky rozpoznán.

 • Chcete-li označit neutrální text (čísla, mezery, tečky atd.) jako RTL nebo LTR, postupujte takto:

  1. V editoru vyberte text, který chcete označit.

  2. V nabídce Úpravy vyberte Vložit symbol.

  3. Vyberte značku zleva doprava (CTRL + ALT + SHIFT + L) nebo značku zprava doleva (CTRL + ALT + SHIFT + R).

   Vybraný text je označený jako zadaný a označení lze zobrazit v cílovém segmentu přepnutou volbou Zobrazit skryté znaky v nabídce Formát.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.