Nastavení importu souborů

Android Strings (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Typy souborů

  • neuvedeno

Možnosti importu

  • Extrahovat zprávy ICU

    ICU zprávy jsou automaticky převedeny na tagy. Soubory s ICU nesmí obsahovat žádné inline elementy.

  • Převést na tagy Phrase TMS 

    Použijte regulární výrazy a převeďte zadaný text na tagy.

Elementy s atributem překládaný text="false" nejsou naimportovány. V případě potřeby je lze naimportovat zpracováním souboru jako standardní XML.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.