Nastavení importu souborů

.ASCIIDOC (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Typy souborů

 • .adoc

 • .asc

 • .asciidoc

 • .txt

Možnosti importu

 • Převést na tagy Phrase TMS 

  Použijte regulární výrazy pro převod vybraného textu na tagy.

 • Nepřeložitelné vlastní styly monospace ( regexp)

  Regulární výraz určuje vlastní styly formátování monospace, které se mají importovat jako nepřekládané tagy na řádku.

 • Extrahovat názvy vlastních atributů dokumentů (pomocí regexpu) Určete, zda mají být vlastní atributy extrahovány jako:

  • Jeden tag (tj. nepřeložitelný), když vlastní styl odpovídá regexpu.

  • Text uvnitř párového textu (přeložitelného), když vlastní styl neodpovídá regexpu.

 • Povolit zpracování HTML v passthrough

  Povoluje podfiltr HTML v průchozích blocích a inline průchozích blocích.

 • Extrahovat štítky maker btn a menu

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.