Nastavení importu souborů

.PO - gettext (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Objednávka gettext je internacionalizační a lokalizační systém (i18n) běžně používaný pro psaní vícejazyčných programů na unixových počítačových operačních systémech.

Při kontrole QA se při identifikaci téhož zdroje bere v úvahu pouze kontextový klíč.

Platné soubory .Objednávky jsou dvojjazyčné, kde msgid obsahuje zdrojový text a msgstr obsahuje cílový text.

Příklad:

#: src/name.c:36
msgstr "Jmenuji se %s.\n"
msgstr "Je m'appelle %s.\n"

Typy souborů

 • .PO

Podporované formáty zástupných znaků

 • formát c

 • objc-format

 • formát sh

 • Formát Python

 • formát Python-brace

 • formát elisp

 • formát librep

 • formát schématu

 • smalltalk-format

 • java-format

 • formát csharp

 • formát awk,

 • object-pascal-format

 • Formát ycp

 • Formát tcl

 • perl-format

 • formát perl-brace

 • formát PHP,

 • vnitřní formát gcc

 • gfc-internal-format

 • qt-format

 • qt-plural-format

 • kde-format

 • formát boost

 • lua-format

 • javascript-format

Možnosti importu

 • Extrahovat zprávy ICU

  ICU zprávy jsou automaticky převedeny na tagy. Soubory s ICU nesmí obsahovat žádné inline elementy.

 • Exportovat řetězce jako víceřádkové

  Vybráno ve výchozím nastavení a zlepšuje práci se soubory .Objednávky s tagy \n přidáním skutečných zalomení řádků do vyexportovaného souboru .Objednávky.

 • Převést na tagy Phrase TMS 

  Použijte regulární výrazy a převeďte zadaný text na tagy.

 • Segmentovat PO

  K segmentaci textu v elementech zdroj a cíl se použijí pravidla segmentace.

 • Použít podfiltr HTML 

  Importuje HTML tagy obsažené v souboru. Pak lze použít tagy s nastavením importu souborů .HTML.

 • Nastavit kontextový klíč na

  Vyberte další informace kontextového klíče, které se připojí k msgstr a uloží se jako kontext do překladové paměti.

 • Překládaný text řádkových elementů - Nepřekládaný text řádkových elementů

  Pole podfiltru pro určení, které elementy budou převedeny na tagy a budou považovány za překládané texty nebo nepřekládané texty.

 • Pravidla pro importování segmentů

  Nastavit potvrzení na základě částečné shody nebo částečné shody.

 • Mapování atributů při stažení

  Nastavit stáhnout atributy na základě stavu částečné shody nebo částečné shody.

Plurální tvar

Objednávka Gettext umožňuje lokalizaci plurálních tvarů.

PO GNU Gettext podporuje pouze plurálové tvary s celým číslem. Forma desetinných čísel, například 1,5 bodu, není podporována.

 • Původní soubor musí obsahovat řetězec msgid_plural a singulár msgid.

 • Specifikace plurálních pravidel (vzorec) definovaná v hlavičce souboru se používá ke generování plurálních tvarů. Pokud taková specifikace není k dispozici, použijí se pro import zakázky standardní plurální pravidla Unicode CLDR založená na cílových jazycích.

 • Soubor musí být naimportován s kontextem klíče segmentu, aby bylo možno správně použít funkci plurálu.

 • Kód jazyka cíle a plurální forma segmentu se použijí jako kontextový klíč segmentu a uloží se do TM,

 • Řetězec msgctxt, je-li obsažen v původním souboru, se přidá ke kontextovému klíči segmentu a uloží se do TM. Zobrazuje se také v okně kontextové poznámky. Je-li msgctxt prázdný, použije se a uloží pouze klíčové slovo msgstr.

Příklad 1. Nespecifikovaný plurál v souboru Objednávky Gettext

Při importu do němčiny a arabštiny bude mít soubor německého cíle pouze dvě plurálové tvary, zatímco soubor arabského cíle šest. Pro každý cíl jazyk se automaticky použije správné plurálové pravidlo a zakázka bude importována s počtem plurálních tvarů specifických pro daný jazyk.

msgid „“
msgstr „“
"MIME-verze: 1,0\n"
"Typ obsahu: text/plain; znaková sada=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#:ui/gui/409
msgctxt "GUI|Instalace"
msgstr "Vybráno _úložné zařízení %d"
msgid_plural "Vybrána %d _úložná zařízení" 

Příklad 2. Uvedené plurálové pravidlo pro český jazyk v hlavičce

Tento soubor bude mít vždy 3 plurálové tvary, a to i při importu do němčiny nebo arabštiny.

msgid „“
msgstr „“
"MIME-verze: 1,0\n"
"Typ obsahu: text/plain; znaková sada=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2);\n""Jazyk: cs\n"
#:ui/gui/409
msgctxt "GUI|Instalace"
msgstr "Vybráno _úložné zařízení %d"
msgid_plural "Vybrána _úložná zařízení %d" msgstr[0] ""msgstr[1] ""msgstr[2] "" 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.