Nastavení importu souborů

.PO - gettext (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

PO gettext je internacionalizační a lokalizační systém (i18n), který se běžně používá pro psaní vícejazyčných programů na unixových počítačových operačních systémech.

Při kontrole QA se při identifikaci stejného zdroje bere v úvahu pouze kontextový klíč.

Platné soubory .PO jsou dvojjazyčné, kde msgid obsahuje zdrojový text a msgstr obsahuje cílový text.

Příklad:

#: src/name.c:36
msgstr "Jmenuji se %s.\n"
msgstr "Je m'appelle %s.\n"

Typy souborů

 • .PO

Podporované zástupné formáty

 • formát c

 • objc-format

 • formát sh

 • formát pythonu

 • formát python-brace

 • formát elisp

 • formát librep

 • formát schématu

 • smalltalk-format

 • java-format

 • csharp-format

 • formát awk,

 • object-pascal-format

 • Formát ycp

 • tcl-format

 • perl-format

 • formát perl-brace

 • formát php,

 • gcc-internal-format

 • gfc-internal-format

 • qt-format

 • qt-plural-format

 • kde-format

 • boost-format

 • lua-format

 • javascript-format

Možnosti importu

 • Analyzovat zprávy ICU

  ICU zprávy jsou automaticky převedeny na tagy. Soubory s ICU nesmí obsahovat žádné inline elementy.

 • Exportovat víceřádkové řetězce

  Vybráno ve výchozím nastavení a zlepšuje práci se soubory .PO s tagy \n přidáním skutečných zalomení řádků do exportovaného souboru .PO.

 • Převést na tagy Phrase TMS 

  Použijte regulární výrazy pro převod vybraného textu na tagy.

 • Segmentovat PO

  Pravidla pro segmentaci budou použita pro segmentaci textu ve zdrojovém a cílovém elementu.

 • Použít podfiltr HTML 

  Importuje HTML tagy obsažené v souboru. Tagy pak lze použít v nastavení importu souborů .HTML.

 • Nastavit kontextový klíč na

  Vyberte další informace kontextového klíče, které se připojí k msgstr a uloží se jako kontext do překladové paměti.

 • Přeložitelné inline elementy - Nepřeložitelné inline elementy

  Pole podfiltru pro určení, které elementy budou převedeny na tagy a budou považovány za přeložitelné nebo nepřeložitelné.

 • Pravidla pro import segmentů

  Nastavit potvrzení na základě nejasností nebo nejasností.

 • Mapování atributů při exportu

  Nastavte atributy exportu na základě interního nebo interního stavu.

Plurální forma

PO Gettext umožňuje lokalizaci plurálních tvarů.

PO GNU Gettext podporuje pouze plurální tvary s celými čísly. Forma desetinných čísel, například 1,5 bodu, není podporována.

 • Původní soubor musí obsahovat řetězec msgid_plural a singulár msgid.

 • Specifikace pravidel plurálu (vzorec) definovaná v hlavičce souboru se používá k generování plurálních tvarů. Pokud taková specifikace není k dispozici, použijí se pro import zakázky standardní pravidla Unicode CLDR založená na cílových jazycích.

 • Správné použití funkcí plurálových tvarů vyžaduje import souboru s kontextem klíče segmentu.

 • Kód cílového jazyka a plurální forma segmentu se použijí jako kontextový klíč segmentu a uloží se do TM,

 • Řetězec msgctxt, pokud je součástí původního souboru, se přidá do kontextového klíče segmentu a uloží se do překladové paměti. Zobrazí se také v okně kontextové poznámky. Pokud je msgctxt prázdný, použije se a uloží se pouze klíčové slovo msgstr.

Příklad 1. Nespecifikovaný plurál v souboru PO Gettext

Při importu do němčiny a arabštiny bude mít německý cílový soubor pouze dvě plurálové tvary, zatímco arabský cílový soubor bude mít šest. Pro každý cílový jazyk bude automaticky použito správné pravidlo plurálu a zakázka bude importována s konkrétním počtem plurálních tvarů.

msgstr „“
msgstr „“
"MIME-verze: 1.0\n"
„Typ obsahu: text/plain; znaková sada=UTF-8\n“
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#:ui/gui/409
msgctxt "GUI|Instalace"
msgstr "Vybráno %d _storage device"
msgid_plural "Vybráno %d _úložných zařízení" 

Příklad 2. V hlavičce je uvedeno plurální pravidlo pro češtinu

Tento soubor bude mít vždy 3 plurální tvary i při importu do němčiny nebo arabštiny.

msgstr „“
msgstr „“
"MIME-verze: 1.0\n"
„Typ obsahu: text/plain; znaková sada=UTF-8\n“
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n>=2 && n<=4 ? 1 : 2);\n""Jazyk: cs\n"
#:ui/gui/409
msgctxt "GUI|Instalace"
msgstr "Vybráno %d _storage device"
msgid_plural "%d _storage devices selected" msgstr[0] ""msgstr[1] ""msgstr[2] "" 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.