Automatizace

Automatizace (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Automatizace je založena na přizpůsobených šablonách nastavených pro typy služeb, typy projektů a schémata dodání. U textů odeslaných prostřednictvím portálu zadavatele nebo automatizovaného vytváření projektů jsou tyto šablony použity k vytvoření předem nakonfigurovaných projektů. Projektoví manažeři tak nemusí ručně definovat jednotlivé projekty.

Pracovní postup automatizace

Pracovní postup automatizace

Při přípravě na automatizaci postupujte takto:

  1. Vytvořit Service.

  2. Vytvořit Šablonu projektu.

  3. Vytvořte termínu dodání (TMS).

  4. Nastavit a/nebo portál .

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.