Automatizace

Automatizace (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Automatizace je založena na přizpůsobených šablonách nastavených pro typy služeb, projektů a schémata dodání. Texty zadané prostřednictvím portálu zadavatele nebo automatizovaného vytváření projektů mají tyto šablony použity ke generování předem nakonfigurovaných projektů. projekt manažeři tak nemusí ručně definovat jednotlivé projekt.

Pracovní postup automatizace

Pracovní postup automatizace

Při přípravě na automatizaci postupujte takto:

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.