Nastavení importu souborů

iOS Strings (TMS)

Obsah je strojově přeložen z angličtiny s použitím Phrase Language AI.

Typy souborů

  • n/a

Možnosti importu

  • Analyzovat zprávy ICU

    ICU zprávy jsou automaticky převedeny na tagy. Soubory s ICU nesmí obsahovat žádné inline elementy.

  • Použít podfiltr HTML 

    Importuje HTML tagy obsažené v souboru. Tagy pak lze použít v nastavení importu souborů .HTML.

  • Převést na tagy Phrase TMS 

    Použijte regulární výrazy pro převod vybraného textu na tagy.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Sorry about that! In what way was it not helpful?

The article didn’t address my problem.
I couldn’t understand the article.
The feature doesn’t do what I need.
Other reason.

Note that feedback is provided anonymously so we aren't able to reply to questions.
If you'd like to ask a question, submit a request to our Support team.
Thank you for your feedback.